Ferier

Vi følger skoleårets ferier. Hvis man ønsker at modtage undervisning i en ferie, kan man kontakte Stine. Ofte har vi sommerskole i sommerferien.

Aflysning

Når eleven aflyser

Ved aflysning forsøger vi at finde et andet tidspunkt, hvor eleven kan undervises. Hvis det ikke kan lade sig gøre, gælder nedenstående betingelser.

Når man har en fast tid hos Fagligt BOOST, og er nødt til at aflyse, betaler man for halvdelen af den ydelse, man har bestilt. Hvis man f.eks. plejer at få undervisning i to lektioner, betaler man kun for den ene.

Når underviseren aflyser

Vi forsøger at finde et andet tidspunkt, så vi kan erstatte timen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, betaler eleven selvfølgelig ikke for timen.

Betaling

Ved udgangen af hver måned sender vi en faktura, som man modtager på mail. Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

Ved ophør

Ønsker man ikke længere at modtage undervisning, meddeler man det til sin underviser senest 10