Undervisning i Slagelse

Hos Fagligt BOOST er vi uddannede lærere med mange års erfaring. Vi tilbyder undervisning i dansk,
matematik og engelsk.

Staveundervisning i Slagelse

Vi indleder med en test for at undersøge elevens staveniveau. Derefter tilrettelægger vi
undervisningen ud fra dette. Vi tager et staveområde ad gangen.

 

Læsekurser og læseundervisning i Slagelse

Vi er uddannede og eksperter i læsevanskeligheder. Læseundervisningen er skræddersyet til det
enkelte barn. Vi tilbyder intensive læsekurser. Man kan også vælge at gå en gang om ugen.
Mulighederne er mange. Vi forsøger at finde den løsning, der passer bedst til jer.

 

Ordblindeundervisning i Slagelse

Vi tilbyder ordblindeundervisning. Vi er uddannede specialister på området og har mange års
erfaring med undervisning af ordblinde børn.

 

Matematikundervisning i Slagelse

Vi har konstant fokus på barnets oplevelse af succes. Vores tilgang er anerkendende og altid
rosende. Her er der altid ro og tid til at lære. Vi arbejder bl.a. med konkrete materialer, forklarer
matematikken i billeder og historier og ikke mindst arbejder med at sætte ord på matematikken. Når
man kan forklare det, har man forstået det.

 

Engelskundervisning i Slagelse

Selvtillid har en stor betydning, når man skal samtale på et andet sprog. Undervisningen foregår i
trygge rammer. I en-til-en undervisningen eller på små hold tør man være sig selv, og ikke mindst tør
man at lave fejl.

 

Lektiehjælp i Slagelse

Vi nøjes ikke med at få lavet lektierne. Der skal en forståelse til, og vi er alle er uddannede lærere.
Individuel undervisning eller små hold
Vores undervisning er tilpasset og skræddersyet til den enkelte elevs behov. Man kan vælge at få individuel undervisning eller undervisning på små hold.

Det er vigtigt, at barnet er trygt ved og glad for at modtage undervisning hos Fagligt BOOST. Det er
også vigtigt, at der er synlige faglige resultater. Det kan lade sig gøre, da undervisningen er
kompetent, koncentreret, og målrettet den enkelte elev.

 

Forældreinddragelse

Der er ofte et stort ønske fra forældre om at hjælpe deres børn bedst muligt. Vi guider jer, så I har
mulighed for at støtte jeres barn bedst muligt.