Danskundervisning

 

Vi kan hjælpe med at give læse-, skrive- og staveniveauet et løft med muligheder for at prøve færdighederne af. Vi tilrettelægger vores danskundervisning individuelt og tager hensyn til, hvilke områder der arbejdes med i den daglige skolegang.

Privatundervisning

Stavning

Hvis stavning er i fokus, vil det være relevant med en stavetest, som viser de vanskeligheder og styrker eleven besidder. Med udgangspunkt i denne, tilrettelægger vi stavetræning, der er skræddersyet, så det passer til elevens niveau. Det gør det muligt at sikre progression og opnåelse af synlige resultater.

Vi kan hjælpe med at få styr på stavning og tegnsætning, og giver konkrete redskaber til at skrive bedre og til at undgå de mest typiske sproglige fejl. 

F.eks. hvornår skelner man mellem “hans” og “sin”, “ligger” og “lægger”, “vær” og “værd” og meget mere.

Vi arbejder bl.a. med;

Læsning

Hvis man har læsevanskeligheder, se under afsnittet “Læsekurser og læseundervisning.”

Vi kan desuden hjælpe med at øge overblikket og kendskabet til de værktøjer, der findes til læsningen. De forskellige læse- og notatteknikker, øgning af LÆSEHASTIGHED, læseforståelse, bedre tekst- og sprogforståelse samt arbejde med begreber og ordforråd.

Skriftlig fremstilling

Vi arbejder med at give børnene skrivelyst og lærer dem, at skrivning er en vigtig byggesten, når det gælder formuleringsevne, stavning og læseudvikling.Vi arbejder med forskellige skriveteknikker, så begreber som; brainstorm, mindmap, form, indhold, disposition, modtager, deltagere, handlinger, struktur, beskrivende/berettende og komposition ikke er fremmede størrelser.

Afgangsprøven

Vi kan også tilrettelægge vores danskundervisning, så den leder mod en kommende prøvesituation, hvor vi arbejder med dansk sprog og sprogbrug, der fokuserer på bedre stavning, grammatik, tegnsætning og læseteknik på eksamensniveau.I forbindelse med forberedelse til den anden opgave i skriftlig fremstilling fokuseres på genrekendskab og disponering, og vi giver en grundig indføring i skriveprocessen fra ide til færdig tekst med gennemgang af fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler. Derudover arbejdes der med layout og æstetisk udtryk.

Mundtlig fremstilling

I de ældre klasser arbejdes mere grundigt og dybdegående med tekster og mundtlig fremstilling. I det mundtlige arbejde ligger hovedfokus på værktøjer og tips, som letter tilgangen til opgivne tekster med henblik på at kunne se sammenhænge, beskrive genrer, komposition, synsvinkel, tema, fortolke, vurdere, perspektivere osv. Vi kan hjælpe med at disponere fremlæggelsen til prøven. Derudover tilbyder vi at træne i oplæsning og retorik.

 

Kurser

Vi tilbyder en række undervisningsformer, som hver især tager højde for vurderinger af barnets faglige niveau, den tid, som forældre og barn har til rådighed samt vores geografiske beliggenhed i forhold til hjemmet.Vær opmærksom på, at vi også har mulighed for at komme til jer.Her er nogle eksempler på vores kursus- og undervisningstilbud, men ring og hør nærmere, så forsøger vi at skræddersy det til jeres behov:”BOOSTER kursus” – som er vores intensive ugekursus over 5 hele dage.”Mesterkursus” – som er 2 hele dage om ugen i 5 månederHeldagsundervisning – som er 1 hel dag ad gangen fordelt over tid efter behov.Lektionsundervisning – som er 2 lektioner pr. gang typisk en gang om ugen.Se mere detaljerede beskrivelse under Kurser, eller ring til os på 53 600 301