Priser på lektiehjælp og undervisning

Inklusiv materialer, frugt/brød & te, skriftlig tilbagemelding hver gang

Undervisning

Varighed på en lektion: 45 min.

Prisen er inklusiv materialer. 

Betalingsform:

Vi sender en faktura ud i slutningen af hver måned.

Priser: 

  • Ved 1 elev: 419 kr. pr. lektion
  • Ved 2-3 elever: 289 kr. pr. lektion 
  • Ved 1 elev: 535 kr. pr. time

Priser på udredning af børn med ordblindhed

Udredning af læse- skrivekompetencer og vanskeligheder

Herunder evt. afklaring af ordblindhed, inkl. indledende og efterfølgende møde, rådgivning, samt konkrete anvisninger til fremadrettede tiltag.

med skriftlig rapport:    4.495.-

uden skriftlig rapport:    3.495.-

Priser på øvrige ydelser

Diverse ydelser

Vi hjælper med at styrke samarbejdet mellem skole og hjem. Det kan være læsepædagogisk rådgivning, deltagelse i møder på skolen m.v.

Konsulenthjælp

600,- pr. time

Kørsel

350,- pr. time

Weekend

+ 30,- pr. lektion