Intensive læsekurser og -undervisning

Alle kan lære at læse med den rette undervisning. Vi tilbyder intensive læsekurser og -undervisning, hvor vi skræddersyr forløb ud fra barnets niveau. Hvis man har svært ved at lære at læse, går det ud over selvtilliden. Derfor kan det hjælpe, at barnet bliver taget ud af det vante miljø, der kan være præget af for mange nederlag.

Vores intensive læsekurser og -undervisning giver eleven synlige resultater på kort tid. Udover det faglige boost, er det vigtigt for os, at barnet får succesoplevelser og en tro på, at det nok skal lykkes, for at opnå en positiv indvirken på deres selvopfattelse. Målet er, at barnet skal komme tilbage til skolen igen med en nyvunden tro på sig selv og en erfaring med, at det nytter noget. ”Jeg kan godt”.

Da kurserne og undervisningen er individuelt tilrettelagt, indledes de altid med en gratis læseprøve.

Inkluderet i prisen

  • Gratis indledende møde med forældre og barn
  • Gratis læseprøve  
  • Gratis materialer som eleven kan arbejde videre med bagefter
  • Frugt, saft og te
  • Evaluering og afsluttende møde med forældre

Strategierne

Vi er specialister i børn med læsevanskeligheder og tilrettelægger et program, der er nøje afstemt det enkelte barn, ud fra de vanskeligheder og styrker, de er i besiddelse af.

På vores intensive læsekurser og  i læseundervisningen er der konstant progression, og barnet mærker tydeligt sin egen fremgang og oplever, at det hårde arbejde bliver sjovere, hvis det rent faktisk nytter noget.

Vores arbejde med humor og anerkendelse er med til yderligere at øge motivationen. Vi ved efter mange års erfaring, at læsevanskeligheder kan være et sårbart emne, at det er hårdt arbejde, og at det er sådan, man når længst.

Vi arbejder med fonologisk opmærksomhed, dvs. undervisning i bogstavernes lyde og sammensætning. Vi underviser også i konkrete læsestrategier med henblik på, at barnet bliver klædt på til at vælge, hvilken strategi eller strategier, de vil benytte, når de møder et ord, de ikke kan læse. Herunder hører også arbejdet med udvikling af metakognitive læsestrategier.

Målet er at udvikle selvstændige læsere ved hjælp af struktureret undervisning med mange gentagelser og faste systemer, da man ved, at det er den måde børn med læse-skrivevanskeligheder lærer bedst.

Samtidig med undervisningen, arbejder vi meget med at styrke barnets selvtillid, da vi ved, at læse-skrivevanskeligheder indvirker på barnets selvværd og tro på egne evner.

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt, så den er afvekslende med brug af aktiviteter, som kan skabe variation i arbejdet. Det kan godt være både sjovt og hyggeligt at gå på læsekursus. Vi bruger både spil, bevægelse og it i undervisningen og gør et stort nummer ud af at skabe et trygt og positivt læringsmiljø.

Det er vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem skole og hjem med en åben og ligeværdig dialog. Det giver barnet tryghed, at forældre- og skolesamarbejdet fungerer. Vi hjælper gerne med at styrke dette samarbejde og deltager også gerne i møder på skolen.

“Tusinde tak for en helt fantastisk uge – det har været en helt ubeskrivelig og fantastisk oplevelse for hele familien.

Vi er meget overrasket over, hvor meget Luna er rykket på blot én uge og hvor meget mod, hun har fået på at læse igen.

I dag var det med glæde, at hun vendte tilbage til kammeraterne i 2.a – hun havde så meget at fortælle. Hun fik i dansktimen lov at læse “Bogen om Max” op for klassen og vise de fine billeder. Hun lærte også de andre børn og dansklæreren om huskereglen med b og d (båden).

Til aften har hun forklaret farmand, hvordan man læser lydrette ord (ud fra bogen) og i morgen har vi aftalt, at hun skal forklare os det nye med nøgleordene. ”         

                    Mor til Luna

Kurser

Vi tilbyder en række undervisningsformer, som hver især tager højde for vurderinger af barnets faglige niveau, den tid, som forældre og barn har til rådighed samt vores geografiske beliggenhed i forhold til hjemmet.

Vær opmærksom på, at vi også har mulighed for at komme til jer.

Her er nogle eksempler på vores kursus- og undervisningstilbud, men ring og hør nærmere, så forsøger vi at skræddersy det til jeres behov:

Se mere detaljerede beskrivelse under Kurser, eller ring til os på 53 600 30