Kurser og undervisning

Vi tilbyder forskellige kurser, som kan vælges udfra vurderinger af barnets faglige niveau, den tid som forældre og barn har til rådighed samt vores geografiske beliggenhed i forhold til hjemmet. Vær opmærksom på, at vi også har muligheden for at komme til jer.
 

Her er nogle eksempler på vores kursus- og undervisningstilbud, men ring og hør nærmere, så forsøger vi at skræddersy det til jeres behov:

Fælles for kurserne

Vi har konstant fokus på personlig udvikling og barnets oplevelse af succes. Vi roser meget og tit, fordi vi ved, hvor vigtigt det er for selvtilliden og for motivationen.
Det skal være trygt, hyggeligt og sjovt, mens vi arbejder. 
Der er en hjemlig stemning, og vi drikker te, får serveret frugt og knækbrød, eller hvis man er heldig, hjemmebagte boller eller kage.
 

Evaluering

Der evalueres undervejs, hvilket sikrer, at progressionen holder, og barnet støttes i sin udvikling. Det bevirker også, at barnet bliver bevidst om sin læreproces og om sine fremskridt, hvilket i høj grad skaber motivation og selvtillid.

BOOSTER-kursus – intensivt ugekursus

BOOSTER-kurset er et individuelt tilrettelagt ugekursus, hvor vi arbejder målrettet på at styrke barnets kompetencer.  Inden kursusopstart afholdes et møde, hvor elev og forældre kan møde læreren ansigt til ansigt, og hvor vi sammen opstiller mål for kurset.
Kurset afholdes over 5 hele hverdage fra kl. 9-14.


Gratis test

Hvis vi finder det nødvendigt, vælger vi at teste barnet for at afdække vanskeligheder og styrker.

Individuelt tilrettelagt kursus
Med udgangspunkt i det indledende møde og den eventuelle test tilrettelægger vi et kursus, der er skræddersyet, så det passer nøjagtigt til jeres barns niveau.

Synlige resultater der øger selvtilliden og motivationen
Når man vælger et ugekursus, er der en meget klar fordel. Der er tydelige resultater på kort tid. Det er intensivt og så målrettet, at resultaterne ikke er til at tage fejl af.

Udover det faglige BOOST får barnet en succesoplevelse og en tro på, at det kan lykkes. Målet er, at barnet skal komme tilbage til skolen igen med en nyvunden tro på sig selv og en erfaring med, at det nytter noget. ”Jeg kan godt”.

Afslutning
BOOSTER-kurset afsluttes med et møde, hvor vi evaluerer og kommer med konkrete anvisninger til, hvordan I kan arbejde videre derhjemme fremover, så vi sikrer os en fortsat god udvikling.


Opfølgning
Efter endt kursus kan I vælge at supplere BOOSTER-kurset med Heldagskurser. Det er også en mulighed, at vi giver materialer med hjem samt lægger en plan for barnet med konkrete anvisninger til, hvordan I kan arbejde hjemme i perioderne mellem kurserne. På den måde kan vi følge barnet nøje, sørge for progression, og støtte jer i at hjælpe jeres barn.

Mesterkursus – et samarbejde der virker

’Øvelse gør mester’ lyder et gammelt ordsprog, men ikke desto mindre er det stadig sandt. Hvis man vil være rigtig god til noget, kræver det, at man øver sig. Det daglige kontinuerlige arbejde giver de største og mest synlige resultater. Og det arbejde gøres bedst i et samarbejde mellem os og jer.

 

Gratis indledende møde
Inden kursusopstart afholdes et møde, hvor elev og forældre kan møde læreren ansigt til ansigt, og hvor vi sammen opstiller mål for kurset.

 

Gratis test

Hvis vi finder det nødvendigt, vælger vi at teste barnet for at afdække vanskeligheder og styrker.

 

Kombineret intensiv undervisning og hjemmearbejde
På Mesterkurset kombinerer vi vores intensive undervisning med struktureret tilrettelagt hjemmearbejde, der er anvist af os.

Barnet får to dages sammenhængende intensiv undervisning fra kl.9-14 hver måned i 5 måneder. I de mellemliggende perioder får barnet materialer med hjem, samt en plan for, hvad der skal arbejdes med hjemme til næste gang. I forældre bliver nøje anvist i, hvordan I konkret kan hjælpe jeres barn. Vi udnytter således den ressource og vilje til at hjælpe, der ligger hos jer forældre. Der er nemlig ingen tvivl om, at ved fælles hjælp fra både undervisere og forældre, når barnet længst.

 

Hjemmearbejde
Barnet skal regne med at bruge ca. 15-20 min. 5 gange om ugen på hjemmearbejdet.

 

Høj motivation

På Mesterkurset vil I opleve en helt anden motivation hos jeres barn, end I er vant til. Det betyder nemlig noget, at der er en underviser, der følger èn fra gang til gang. Man kommer til at ’stå til regnskab’ for det, man har lavet, og da alle mennesker gerne vil have ros, er det en motivationsfaktor i sig selv. Det vil ofte betyde, at barnet i højere grad tager ansvar for egen læring, hvilket igen får positiv indflydelse på selvværdet.

 

Husfred
Mesterkurset giver færre konflikter derhjemme, da det er os som undervisere, der har aftalt med børnene, at de skal arbejde derhjemme og ikke jer forældre.

 

Progression
Mesterkurset giver os mulighed for at følge jeres barns progression meget nøje. Vi kan korrigere undervejs, og opstår der tvivlspørgsmål eller lignende i de mellemliggende perioder, kontakter I os. Det vigtige er, at vi følger jeres barns fremgang nøje, og at vi sammen når i mål.

Heldagsundervisning

Heldagsundervisningen skræddersys som de øvrige kurser til den enkelte elev. Man kan komme her èn dag, men man kan også komme flere dage spredt ud over flere måneder, hvor der er mulighed for at få materiale med hjem fra gang til gang. På den måde følger vi barnet samt sørger for, at der er en progression i forløbet.

 
En del vælger at modtage heldagsundervisning kombineret med et par lektioner hver måned. Det giver mulighed for at arbejde i dybden med noget i en hel dag, og samtidig kan vi følge barnet tæt, da man mødes to til tre gange om måneden. Eleven har mulighed for at få noget konkret materiale med hjem og arbejde med området hjemme, indtil vi ses næste gang, hvor vi følger op.

Lektionsundervisning

I lektionsundervisningen kommer man som regel 2 lektioner om ugen. Undervisningen er også her individuelt tilrettelagt. Vi følger jeres barn tæt, og man kan vælge at arbejde videre derhjemme fra gang til gang.