Engelskundervisning

Vores engelskundervisning er tilrettelagt efter den enkelte elevs alder og niveau. Vi holder hele tiden for øje, at der foregår en progression i undervisningen, som skubber til barnets faglige udvikling.

Vi benytter os af mange forskellige metoder og midler, som giver mulighed for at ramme den enkeltes læringsstil. 

Ved hjælp af kombineret arbejde med samtale- og lytteøvelser samt skriftligt arbejde forøges ordforrådet og forståelsen. Vi arbejder  meget med udtale, som også løbende blive forbedret.

Samtale

I engelskundervisning kan samtaletræning foregå på mange måder. Det kan være samtale om en tekst, at fortælle om-, og modtage spørgsmål til- noget man selv ved meget om – en ferie f.eks., deltage i små quizzer, dialog om billeder, tegneserier, aktuelle emner, holdninger. Vi kan også gå en tur og tale om omgivelserne eller bare fortælle om sig selv. I engelskundervisningen fremhæves brugen af almindeligt anvendte udtryk og vendinger rettet mod at få en flydende og mere sammenhængende kommunikationsform.Vi bruger også oversættelse både fra engelsk og fra dansk, som giver en god forståelse af forskelle og ligheder mellem sprogene.

Lytteøvelser

Vi efterligner de sproglæringsstrategier, som benyttes udenfor klasserummet, hvor mennesker lytter og efterligner, når de på den naturlige måde, skal lære et nyt sprog.

Derfor arbejdes der i engelskundervisningen også med lytteøvelser, både autentiske og egne optagelser.

Grammatik

Det handler også om basisgrammatik, som at øge kendskabet til ordklassernes former og funktioner, anvendelsen af do i spørgende og nægtende sætninger, forståelsen af kongruensfejl og præpositionsfejl, arbejde med ordbog osv.

Eksamensforberedelse

For de børn, som er på vej mod en afsluttende prøve,  fokuserer vi på eksamenskravene og arbejder dedikeret på at blive klar. I vores engelskundervisning BOOSTer vi det faglige område, øger selvsikkerheden, hjælper med at strukturere arbejdet, og  giver respons og gode råd.

Selvtillid

Selvtillid har en stor betydning, når man skal samtale på et andet sprog. Mange er direkte angste for at sige noget i selskab med andre af frygt for at blive til grin, eller fordi de ikke stoler på deres egne kompetencer. Vi ser især mange piger, der ikke tør sige noget i  engelskundervisningen i skolen, og derfor kommer de bagud. Hos os foregår undervisningen i trygge rammer. I en-til-en undervisningen eller på små hold tør man være sig selv, og ikke mindst tør man at lave fejl.

Vi træner i at turde at gætte og arbejder hele tiden med børnenes selvopfattelse og skubber i den forbindelse også til deres grænser, så de kan vende tilbage til skolen med nyt mod på at fortsætte deres sprogindlæring.

Kurser

Vi tilbyder en række undervisningsformer, der hver især tager højde for vurderinger af barnets faglige niveau, den tid, som forældre og barn har til rådighed samt vores geografiske beliggenhed i forhold til hjemmet. 

Vær opmærksom på, at vi også har mulighed for at komme til jer.

Her er nogle eksempler på vores kursus- og undervisningstilbud, men ring og hør nærmere, så forsøger vi at skræddersy det til jeres behov:

Se mere detaljerede beskrivelse under Kurser, eller ring til os på 53 600 30