Alle ordblinde kan lære at læse og skrive. Med meget få undtagelser.

Men det kræver specialiseret hjælp og en stor indsats, som mange skoler ikke har ressourcer til. Konsekvensen er ofte nederlag, dårlig trivsel og på sigt besvær med at tage en uddannelse og blive en del af arbejdsmarkedet.

Derfor kommer mange børn til Fagligt Boost, hvor vi har både ekspertisen og tiden til at give barnet den rette undervisning.

Sådan gør vi

Ordblindhed er en medfødt vanskelighed med at forbinde lyde og bogstaver. Men ved brug af evidensbaserede læsestrategier kan man blive bedre til at udskille lydene i et ord og koble det til et bogstav.

Vi arbejder med materialer, der er evidensbaserede. Eleven skal lære at anvende forskellige læsestrategier, og være i stand til at vælge, hvilken strategi de vil benytte, når de møder ord, de ikke umiddelbart kan læse. Der findes en lang række af læsestrategier. Vi arbejder blandt andet med:

  • Rimstrategi, der er god til at læse ikke-lydrette ord. Her lærer man en række nøgleord udenad, som kan anvendes til at læse ord med samme rimstruktur. “Hvis du kan læse ordet pind, kan du også læse ordet bind, lind, svind osv.”
  • “Tapping”, hvor man tapper lyde i et ord med fingrene og derved understøtter forståelse af lyde i et ord. Når fingrene så samles, bliver ordets lyde og stavelser samlet.
  • Morfologisk strategi. Her lærer eleven at genkende og isolere forstavelser og afledningsendelser i lange ord. Hvis man f.eks. kan forstavelse “for” og endelsen “ning” i ordet “forplejning” udenad, skal man kun koncentrere sig om at læse morfemet “plej”.

Ordblindeundervisningen er altid struktureret med mange gentagelser og faste systemer, da man ved, at det er den måde børn med læse-skrivevanskeligheder lærer bedst.

Vi arbejder også med læse-skrive teknologi, f.eks. Appwriter, der inddrages som en naturlig del af undervisningen.

Det kan du forvente

Al undervisning er individuelt tilrettelagt og varetages af uddannede lærere.

Vi måler løbende på elevens fremgang og sikrer tilbagemeldinger til forældrene. 

Vi har konstant fokus på barnets udvikling og oplevelse af succes. Vi roser meget og tit, fordi vi ved, hvor vigtigt det er for selvtilliden og for motivationen. Det skal være trygt, hyggeligt og sjovt, mens vi arbejder. 

Undervisningen er afvekslende, og vi bruger gerne spil, bevægelse og it i undervisningen

Privatundervisning

Vi er uddannede lærere med speciale i ordblindeundervisning og mange års erfaring.