Undervisning i Præstø, Næstved og Vordingborg

Hos Fagligt BOOST er vi uddannede lærere med mange års erfaring. Vi tilbyder undervisning i dansk, engelsk og matematik.

Staveundervisning i Præstø, Næstved og Vordingborg

Vi indleder ofte med en stavetest. Vi tilrettelægger vi undervisningen ud fra dette og tager et staveområde ad gangen, indtil man har styr på det.

Læsekurser og læseundervisning i Præstø Næstved og Vordingborg

Vi er uddannede lærere og eksperter i læsevanskeligheder. Læseundervisningen er tilpasset det enkelte barn. Vi tilbyder intensive læsekurser. Man kan også vælge at gå en gang om ugen. Mulighederne er mange. Vi forsøger at finde den løsning, der passer bedst til jer.

 

Ordblindeundervisning i Præstø, Næstved og Vordingborg

Vi tilbyder ordblindeundervisning. Vi er uddannede specialister på området og har mange års erfaring med undervisning af ordblinde børn.

Matematikundervisning i Præstø, Næstved og Vordingborg

Vi har konstant fokus på barnets oplevelse af succes. Vores tilgang er anerkendende og altid rosende. Her er der altid ro og tid til at lære. Vi arbejder bl.a. med konkrete materialer og sætter ord på matematikken. Når man kan forklare det, har man forstået det.

Engelskundervisning i Præstø, Næstved og Vordingborg

Selvtillid har en stor betydning, når man skal samtale på et andet sprog. Undervisningen foregår i trygge rammer. I en-til-en undervisningen eller på små hold tør man være sig selv, og ikke mindst tør man at lave fejl.

Lektiehjælp i Præstø, Næstved og Vordingborg

Vi nøjes ikke med at få lavet lektierne. Der skal en forståelse til, og vi er alle er uddannede lærere. Individuel undervisning eller små hold Vores undervisning er tilpasset den enkelte elevs niveau. Man kan vælge at få

individuel undervisning eller undervisning på små hold.

Eleverne skal være trygge og glade for at modtage undervisning hos Fagligt BOOST. Det er også vigtigt, at der er synlige faglige resultater. Det kan lade sig gøre, da undervisningen er kompetent, koncentreret, og målrettet den enkelte elev.

Forældreinddragelse

Der er ofte et stort ønske fra forældre om at hjælpe deres børn. Vi vejleder jer, så I har mulighed for at støtte jeres barn bedst muligt.