IT-Kompenserende hjælpemidler

Det giver selvtillid at kunne selv, og det er derfor vigtigt, at man kommer i gang tidligt med sine IT-hjælpemidler. Man ved, at ordblinde har problemer med troen på egne kompetencer, og at de ofte føler sig dummere end andre børn i skolen. Hvis man er fortrolig med de kompenserende hjælpemidler, bliver man mere selvhjulpen, man har nemmere ved at følge med sine klassekammerater og behøver ikke være afhængig af andres tid og hjælp. Det giver selvtillid at kunne selv!

Hvis man har læse- skrivevanskeligheder, får man ikke læst så meget som normallæsere. Der er derfor en fare for,  at det går udover den sproglige udvikling. Forholdet mellem ordforråd og læsning er gensidigt, og der kan opstå ‘ en ond cirkel’, hvor hverken ordforråd eller læsefærdigheder vokser nok.

Når ens læsning er usikker, langsom og energikrævende, går det selvsagt nemt udover læseforståelsen. Det er svært at holde styr på meningen og svært at leve sig ind i teksters univers, når man skal bruge meget energi på at læse hvert enkelt ord, hvilket også betyder, at den ordblinde ikke får læst lige så meget som normallæsere.

De kompenserende hjælpemidler er derfor uundværlige, hvis man har læse- skrive vanskeligheder. Det er blot vigtigt at huske, at det er hjælpemidler og ikke undervisning!

Den digitale hjælp til ordblinde elever har været i rivende udvikling inden for det sidste årti, og der kommer til stadighed nye smarte teknologier, der kan kompensere ordblinde, både til computeren og ikke mindst til smartphones. Vi sørger for at støtte eleven i at anvende de teknologier, der er relevante, så de lærer at blive superbrugere, og kan anvende teknologierne i praksis.