Matematikundervisning

Matematikundervisning

Vores matematikundervisning tager udgangspunkt i barnets alder og niveau.  Vi stiller krav og udfordrer børnene i forhold til deres konkrete faglige udfordringer, så de bedst udnytter deres udviklingspotentiale. Vi har konstant fokus på personlig udvikling og barnets oplevelse af succes. Vores tilgang er anerkendende og altid rosende. Her er der altid ro og tid til at forstå og lære.

Hjælp til matematikundervisning opbygger selvtillid

Undervejs opbygges selvtilliden og selvværdet gennem følelsen af at kunne følge med, og her opstår lysten og modet til at markere sig i skolen. Vi arbejder bl.a. med konkrete materialer, forklarer matematikken i billeder og historier og ikke mindst arbejder med at sætte ord på matematikken. Når man kan forklare det, har man forstået det. 

Kontakt os

For uforpligtende snak om matematikundervisning

  Lektiehjælp

  Matematikangst

  Nogle børn, der kommer hos os, har helt opgivet at lære matematik. De er kommet til den overbevisning, at matematik er noget de simpelthen ikke evner, og de har nærmest udviklet en angst for matematikken, hvilket betyder, at de blokerer helt for ny læring.

  Der er et fænomen, der er forsket meget i. Den intensive en-til-en undervisning har vist sig at give gode resultater. Den kan afhjælpe angsten for matematik, hvis atmosfæren er tryg og anerkendende. Vores matematikundervisning skaber ro til at tage det i det tempo, der er nødvendigt, her kan man stille de spørgsmål,  man ikke tør i skolen. Man kan være sig selv og langsomt slipper man blokeringen og tør åbne op og tro på, at man godt kan.

  Lektiehjælp

  Tidlig indsats – Få matematikundervisning tidligt

  Vi kan hjælpe med matematikundervisning, hvis forståelsen for den grundlæggende logik og talforståelse ikke er opnået. Det kan være regnestrategier, repræsentation af enere, tiere og hundreder, forståelse for tallinje, tabeller, enheder og måling eller geometriske begreber og figurer.

  Matematikundervisning på mellemtrinet

  Det kan også være overgangen til mere abstrakt matematikundervisning på mellemtrinet, der volder problemer. Vores matematikundervisning kan hjælpe med at fremme forståelsen for brøker og sammenhængen mellem dem og decimaltal samt procent. Svært forklarlige begreber som areal, rumfang, potens, kubiktal, funktioner, tabeller og grafiske repræsentationer eller polygoner og vinkler, kan med tålmodighed, træning og tæt opfølgning blive klare og forståelige.

  Udskoling og forberedelse til afgangsprøven

  I udskolingen bygger matematikundervisningen på hele fundamentet af tidligere indlært logik, regler og forståelse. Og op til afgangsprøven i folkeskolen, kan vores matematik hjælp, hjælpe med prøverelateret matematikundervisning rettet mod både færdighedsprøven og den problemorienterede prøve. Der skal måske fokus på ligninger, reduktioner, grafiske illustrationer af sammenhænge og trigonometri.

  Individuelt tilrettelagt matematikundervisning

  Vi tilrettelægger undervisningen til det individuelle barns behov. Der er ingen bindingsperiode på vores kurser og undervisning 

  Landsdækkende online Matematikundervisning – Via Skype

  Lokalt dækker vi: Holbæk, Nykøbing Sjælland, Roskilde, Kalundborg, Slagelse, Sorø, Køge, Ringsted og København.

  Anbefaling

  Kurser

  Vi tilbyder en række undervisningsformer, som hver især tager højde for vurderinger af barnets faglige niveau, den tid, som forældre og barn har til rådighed samt vores geografiske beliggenhed i forhold til hjemmet. Vær opmærksom på, at vi også har mulighed for at komme til jer.

  Her er nogle eksempler på vores kursus- og undervisningstilbud, men ring og hør nærmere, så forsøger vi at skræddersy det til jeres behov:

  Se mere detaljerede beskrivelse under Kurser, eller ring til os på 53 600 301

  Vi hjælper også med bl.a.: #Lektiehjælp #Ordblindeundervisning

  © fagligt-boost.dkYdelser – Undervisning – Matematikundervisning